Wartość koszyka: 0,00 zł
Przejdź do kasy

Polityka Prywatności

 • Sklep www.trudeau.pl prowadzony jest przez firmę Aquarius Property Investments Sp. z o.o.z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Bydgoskiej 10/3, KRS, NIP , REGON zwaną dalej API
 • API przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. API z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności API zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. API sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez API w ramach strony www.trudeau.pl.
 • Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi strony www.trudeau.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy o świadczenie usług. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez API informacji o produktach i promocjach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 • API zastrzega sobie prawo do opracowywania, wykorzystania i publikacji zbiorczych zestawień statystycznych, pod warunkiem, że nie zawierają danych, na podstawie których można zidentyfikować konkretnego Klienta.
 • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • API wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Bezpieczeństwo

 • Dane użytkowników przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Dane te są chronione przed ingerencją, utratą lub kradzieżą procedurami spełniającymi wymagania prawa polskiego, a dostęp do nich ma tylko niewielka liczba uprawnionych osób. API stosuje kilka różnych poziomów zabezpieczeń, aby jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

Cookies

 • API stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów

Proces zakupów

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprze sklep internetowy www.trudeau.pl.
 • Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 • W przypadku braku towaru w magazynie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, klient jest informowany o tym fakcie na swój adres e-mail podany w zamówieniu.
 • Jeżeli sprzedawca nie będzie mógł wykonać dostawy towaru zamówionego przez Państwa, zaproponujemy zwrot wpłaconej kwoty lub dostarczenie towaru o podobnych parametrach.
 • Akceptujemy płatności PayPal.
 • Nie ma możliwości osobistego odbioru towaru.
 • W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję nowego terminu.

Proces dostarczenia

 • Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
 • Wysyłka towaru następuje w przeciągu maksymalnie 96 godzin od chwili otrzymania płatności za złożone zamówienie. Jeżeli termin realizacji zamówienia jest dłuższy, opis produktu na stronie www.trudeau.pl lub zawiera taką informację.
 • Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie firm kurierskich. Przesyłki są ubezpieczone.

Zwroty

 • Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą lub drogą elektroniczną na adres

API

contact@aquarius-investments.eu 
tel. 691 807 540

pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie niezmienionym.

 • W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w poprzednim punkcie Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru na własny koszt na adres wysyłki.
 • Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru, jednak koszt dostawy nie podlega zwrotowi.
 • Zwroty nadesłane pocztą kurierską lub pocztą na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 • Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe w terminie 7 dni od daty zwrotu zakupionego towaru.
 • Zwroty przyjmujemy jedynie wtedy, gdy towary nie noszą znamion używania ani nie zostały w żaden sposób uszkodzone lub zniszczone. Dotyczy to także oryginalnych opakowań.
 • W przypadku, gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
 • W przypadku, gdy towar jest wadliwy lub uszkodzony, API dostarczy towar wolny od wad i uszkodzeń lub dokona naprawy w terminie 30 dni od dnia odbioru towaru od Klienta, pod warunkiem poinformowania API niezwłocznie o wykryciu wady lub uszkodzenia oraz przedstawienia przez Klienta dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym www.trudeau.pl.
 • Nie ma możliwości wymiany towaru w siedzibie API. Nie prowadzimy magazynu w siedzibie.
 • Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu API wynikające z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 • W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Reklamacje

 • Reklamacje można zgłaszać korzystając z metod kontaktu podanych na stronie.

 


Strona domowaStrona domowa


Newsletter


zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych

Pełną odpowiedzialność za treść strony ponosi dystrybutor marki Trudeau - firma Global Trade Industries.
Trudeau Corporation jest jedynie dostawcą produktów dla Global Trade Industries.
All the responsibility for this site are taken on Global Trade Industries;
Trudeau Corporation is not at all involved except to supply to products to Global Trade Industries.

wykonanie: ITM-SYSTEM strony www, aplikacje e-commerce